_____________________________________________________

 

4MAT: Anvendelse og nytte

 

 

 

 

4MAT for konsulenten

Forståelse for menneskers grunnleggende forskjelligheter, læringsstiler og evnen til å kommunisere med ulike typer er essensielle ferdigheter for enhver konsulent.

 

 • Med 4MAT får du innsikt i både din egen foretrukne læringsstil - og andres. 4MAT gir deg således et solid fundament for god og effektiv kommunikasjon - og kan samtidig bidra til å både understøtte og utvide ditt allerede eksisterende produktsortiment.

 

Styrk din forretning

 • Med kunnskap om 4MAT kan du styrke din egen læring, utvikling og kommunikasjon - og dermed styrke din egen forretning innen f.eks. salg, samarbeid, markedsføring og strategisk tenkning.

 

Styrk din undervisning

 • Med 4MAT prosessmetoden kan du designe din undervisning på en måte som sikrer at alle deltakere på dine kurs og workshops får optimalt utbytte og effekt.

 

Styrk den personlige samtale

 • Med 4MATs Profilanalyseverktøy kan du få et godt utgangspunkt for dine personlige utviklingssamtaler, f.eks. ved coaching/sparring.

 

Tilby 4MAT produktet til dine egne kunder

 • Muligheten for at tilby 4MAT produkter i din egen virksomhet oppnår du ved å gjennomføre en 4MAT Master sertifisering. Du kan deretter eksempelvis tilby 4MATs LTM og HMI Profilanalyser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4MAT for virksomheten

I enhver organisasjon er utvikling og læring, basert på god og effektiv kommunikasjon, viktig for den generelle motivasjon, trivsel og arbeidsglede. Også fastholdelse og tiltrekning av kompetente og dyktige medarbeidere er sterkt påvirket av disse elementene.

 

Styrk trivsel og arbeidsglede

 • Innsikt i 4MATs læringsstiler skaper en felles referanseramme, et utgangspunkt som skaper grobunn for mer dynamikk og romslighet i utvikling, læringssituasjoner og kommunikasjon.

 

Skap bedre resultater

 • Læring, utvikling og kommunikasjon som springer ut av forståelse for hverandres forskjelligheter, gjensidig respekt og konstruktiv dialog - styrker både samarbeidet, virksomhetens generelle image/tiltrekningskraft - og dermed også resultater.

 

Operasjonelt og skalerbart

 • 4MAT kan introduseres i organisasjonen som en felles forståelsesramme i forhold til utvikling generelt sett, eller som et spesifikt verktøy i forbindelse med et utvalgt område, f.eks.: Ledelse, salg og service, kommunikasjon, samarbeid m.v.


Fra 4MAT bruker - til 4MAT Trainer

 • Du kan utdanne dine ansatte på forskjellige nivåer etter ønske og behov. F.eks. produksjonsfolk og kontoransatte som 4MAT brukere (MTD) og HR-avdelingen som 4MAT Masters og/eller 4MAT Trainer, noe som gir dem ytterligere mulighet for bl.a. å benytte 4MATs personprofilverktøy og utdanne nye ansatte i 4MAT.

 

4MAT for skolen

Hver dag gjør lærere verden over en stor forskjell for barn i alle aldre. Med 4MAT som rammeverktøy for din undervisning vil du kunne designe dine undervisningsøkter på en måte som sikrer at ALLE elever, i det SAMME fag, i den SAMME time får OPTIMALT utbytte av din undervisning.

 

Hva er god undervisning?

 • Noen mener at god undervisning handler om å dele elevene opp i typer og plassere dem i spesialdesignede områder i klasserommet eller på skolen. Det mener ikke vi!
 • Vi mener god undervisning er når læreren er både faglig og metodisk utrustet til å kunne skape et felles læringsmiljø, som tilgodeser og motivere alle elever likeverdig - på tvers av læringsstiler.

 

4MAT - metoden til god undervisning

 • Med 4MAT metoden får læreren mulighet for å kombinere sin verdifulle faglige og menneskelige viten, innsikt og erfaring med en unik metode som nettopp er utviklet for å skape undervisning som engasjerer og motiverer alle elever i samme prosess.

 

 • Motiveringen av den enkelte elev bygger naturligvis på elevens foretrukne læringsstil - men via prosessen motiveres elevene helt naturlig til å også oppdage, utforske og utvikle ressurser ved de sider av seg selv som ikke er de mest foretrukne.

 

Hva sier lærerne selv?

 • "Etter mer enn 20 år i klasserommet trodde jeg at jeg hadde sett det meste! Men 4MAT metoden har snudd opp-ned på min måte å se på undervisning og læring"
 • "4MAT er den mest imponerende og gjennomprøvde undervisningsmodell jeg noensinne har sett og/eller brukt. Det burde tilbys til ALLE lærere".

 

 

 

 

Last ned info om sertifiseringene

"4MAT MTD" og

    "4MAT Master"

         her...