__________________________________________________

 

4MAT: Bakgrunn og forskning

 

 

 

4MAT metoden bygger på grundleggende og velkjente teorier innenfor læring, psykologi og hjerneforskning i kombinasjon med 30 års konkret erfaring med metoden anvendt i praksis.

 

I Research Guiden's kapittel 1: "Historisk og teoretisk perspektiv" blir disse teoriene overordnet oppsummert og beskrevet i forhold til hvordan de har hatt innflytelse på Bernice McCarthys 4MAT modell.

 

Grunnpremissen for 4MAT - at mennesker lærer og utvikler seg via en kontinuerlig, personlig meningskapende prosess - deles av de store teoretikere Bernice McCarthy har latt seg inspirere av.

 

 

 

 

 

4MAT - inspirasjonskilder og forskning

 

John Dewey & David Kolb - læring
I forbindelse med læring er John Dewey og David Kolb de største inspiratorene. John Deweys grunnteori er at læring kommer via personlig opplevelse - og ifølge Kolb er læring en sirkulær prosess og ikke et resultat. Læringsprosessen er forskjellig fra person til person og basert på våre erfaringer.

 

Carl Jung - typologi
Typologisk er Carl Jungs teori om grunnleggende menneskelige ulikheter den største inspirasjonskilden. Denne teorien ligger også til grunn for blant annet den verdenskjente MBTI profilanalyse.

 

Joseph Bogen - hjernen
Teori om hjernen er inspirert av Joseph Bogens arbeid med menneskets to hjernehalvdeler og deres forskjellige måter å prosessere på. Anskuelsen av hjernen som to systemer har en vesentlig betydning for arbeidet med 4MAT som en læringsprosess.

 

Forskning på 4MAT

Du kan under finne og laste ned analyser og forkning på 4MAT, eksempelvis informasjon i 4MAT Research Guide om hvilke kjente teoretikere og teorier som har hatt størst innflytelse på utviklingen av 4MAT (kap. 1), og hvordan 4MAT er validert (kap. 8).

 

- Siste forskning og analyser (eng.)

- Psychometric Analyses of the LBI (2009), Marcus Lieberman, Ph.D. (eng.)

- 4MAT Research Guide (RG), About Learning Inc. 2002 (eng. NB: 3,6MB)

   - RG kap. 0: Mission, Theoretical Assumption, Intro & Content

   - RG kap. 1: Historical & Theoretical Perspective

   - RG kap. 2: Research in Pre-K through 12 School Settings

   - RG kap. 3: Research in Post-Secondary Settings

   - RG kap. 4: Articles on 4MAT and related topics

   - RG kap. 5: 4MAT Impact Studies

   - RG kap. 6: 4MAT Research Process Guide

   - RG kap. 7: 4MAT Suggested Readings

   - RG kap. 8: Technical documentation, Prof. Network etc.

   - RG kap. 9: Indices; Author & Subject Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned info om 

  4MAT-kurset

    "Mastering 

       Training Design"

         her...