__________________________________________________

 

Hjernehalvdelene

 

 

 

Hjernehalvdelene


Det blir til stadighet forsket mye i hjernens to halvdeler, og de to forskjellige universer/ systemer de hver især representerer.

 

Normalt utviklede individer bruker begge hjernehalvdelene og skifter ubevisst mellom dem hele tiden. De fleste har likevel en tendens til å bruke den ene halvdel mer enn den andre.

 

 

 

 

 

Hjernehalvdelene - hva gjør de?

 

Venstre hjernehalvdel (eksempler på karakteristika)

Opererer best via strukturer og sekvenser. Foretrekker konkrete ord og beskrivelser fremfor bilder eller metaforer, tar en ting av gangen, ser på enkeltdeler før helhet, har sans for tall - og arbeider med å analyserer og bryte informasjon ned i anvendelige, forståelige og overskuelige elementer.

 

Høyre hjernehalvdel (eksempler på karakteristika)

Opererer best via den personlige forståelse og opplevelse av en gitt situation. Foretrekker bilder og metaforer fremfor konkrete ord og beskrivelser, ser etter helhet før enkeltdeler og gjør helst mange ting samtidig. Streber etter å skape, se og oppdage nye sammenhenger og forbindelser.

 

Det avgjørende samspillet

Ubevisst bruker noen av oss mest den venstre hjernehalvdel og andre av oss mest den høyre. Dette preger måten vi oppfatter, prosesserer og videreformidler kunnskaper på. Samspillet mellom de to hjernehalvdelene er ubeskrivelig viktigt, idét det utvider perspektivet og skaper en større dybde for forståelsen - og understøtter den kreative utfoldelse og problemløsning.