__________________________________________________

 

4MAT: Hva er det?

 

 

 

4MAT er et konsept for undervisning, ledelse, team- og organisasjonsutvikling.

 

Konseptet inkluderer blant annet:

  • kartleggingsindikatorer for lærestil, lederstil, kommunikasjonsstil og undervisningsstil
  • verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisning og teamutvikling
  • hjelpemidler til å gjennomføre bevisstgjørings- og endringsprosesser
  • kurs som støtte til ulike utviklings- og omstillingsprosesser

 

Med 4MAT-metoden i ryggsekken kan du arbeide strukturert med å forbedre og utvikle en rekke disipliner i din organisasjon, så som:

 

  • Læring – verktøy for å utløse kraftige potensialer, hos medarbeidere og ledere i virksomheten
  • Kommunikasjon – verktøy til samtale, formidling og undervising
  • Ledelse – verktøy og metode for den daglige ledelse, personalutvikling og rekruttering
  • Salg – effektfulle verktøy for å strukturere og gjennomføre salg
  • Service – 4MAT organiserer din service og sikrer den rette kvalitet

 

 

 

 

 

4MAT - læring sett i et holistisk perspektiv

 

4MAT er utviklet i et holistisk perspektiv som tar utgangspunkt i menneskers grunnleggende og forskjellige erkjennelsesprosesser (læring) - og ut fra dette setter fokus på optimal og likeverdig formidling til alle læringstyper.

 

Typologi og prosessmetode i samme verktøy

4MAT består av både en prosessmetode, visualisert ved et 8-punkts prosesshjul, og en typologi som tar utgangspunkt i fire grunntyper og deres foretrukne læringsstiler. Både prosessmetoden og typologien kobles videre med kunnskaper om hvordan høyre og venstre hjernehalvdel har innflytelse på den måte vi oppfatter, prosesserer, lærer - og videreformidler kunnskap på.

 

En naturlig syklus - som engasjerer alle

4MAT metoden er utviklet på bakgrunn av en lang rekke anerkjente teorier om mennesker og læring. Den unike sammenkoblingen av teoriene skaper en naturlig syklus som sikrer forståelse for de grunnleggende elementene i kommunikasjon og læring. Innsikten i 4MAT gir en klar oppskrift på hvordan du bygger opp undervisning og kommunikasjon som engasjerer og motiverer alle typer. 

 

Læring - mennesker og formidling

Læring er aktuell i enhver situasjon som involverer mennesker og formidling. Derfor er 4MAT et optimalt verktøy for både bedrifter og utdanningsvirksomheter - og mange andre!

 

Veien til suksessrik kommunikasjon

Med 4MAT skapes en innsikt i menneskers grunnleggende forskjellige erkjennelsesprosesser - en innsikt som gjør det enkelt å målrette kommunikasjon til både grupper og forskjellige typer, eksempelvis for å gjennomføre undervisning, møter, samtaler og presentasjoner med større suksess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned info om 

  4MAT-kurset

    "Mastering 

       Training Design"

         her...