__________________________________________________

 

4MAT: Hvorfor bruke det?

 

 

 

 

4MAT - fordi god kommunikasjon er veien frem!

God kommunikasjon er essensielt i enhver sammenheng - uansett om det er privat eller i jobbforbindelse.

 

Øker trivselen og skaper bedre resultater!

4MAT metoden gir innsikt i og forståelse for de grunnleggende menneskelige forskjellene i forhold til kommunikasjon og læring - og skaper en felles referanseramme som virker som katalysator for god og effektiv kommunikasjon. 

 

God kommunikasjon resulterer i at mennesker føler seg forstått, akseptert og hørt - og det skaper glede, arbeidsglede, trivsel - og i høy grad bedre resultater.

 

Kort sagt!

- styrk samarbeidet

- oppnå større effektivitet

- skap bedre resultater

- optimér lærings- og utviklingsmiljøet

- øk trivselen og arbeidsgleden

 

 

 

 

 

Trivsel - skap den eller tap den!

Der hvor vi som mennesker virkelig skaper eller taper trivselen er i kommunikasjonen. Den er selve grunnlaget for den gode relasjonen, det gode samarbeidet, gjensidig romslighet og aksept av våre grunnleggende forskjelligheter som mennesker - og den positive utnyttelse av nettopp disse forskjelligheter.

 

Bedre kommunikasjon - ja takk!

4MAT henvender seg til alle som ønsker å bli bedre til å kommunisere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visste du at 4MAT bl.a. brukes av IKEA, Boeing,

   Grundfos, BUF-etat

       m.fl.?