__________________________________

 

4MAT kurs

 

 

Våre kurs arrangeres som interaktive workshops på en måte som gjør at alle læringstyper får et godt og meningsfylt utbytte av innholdet.

 

Med vekt på forskjellige formidlingsmåter, øvelser og demonstrasjoner, vil alle deltakere kunne forlate workshopen med nye kunnskaper, ferdigheter og ideer. Vår måte sørger for god motivasjon til å ta de nye ferdighetene i bruk.

 

I alle workshopene får deltakerne et fyldig materiale, også maler og verktøy for bruk i egen organisasjon.

 

 

 

 

 

 

 

Lær fire språk på en dag - 1 dag

Introduksjonskurs til 4MAT, om læringsstiler og kommunikasjon og om hvordan 4MAT kan være til hjelp og nytte i læring, ledelse og utvikling.

Last ned mer info her...

    

Gjennomføres som åpen og bedriftsintern workshop. Kontakt oss for mer info.

Styrken i forskjellighet - 1 dag

Om læringsstiler, kommunikasjoner og potensialer. En intro til 4MAT og til hvordan du får mest mulig ut av ditt eget og andres potensialer - i alle sammenhenger.

Gjennomføres som åpen og bedriftsintern workshop. Kontakt oss for mer info.

Mastering Training Design (MTD) - 3 dager

"Grunnutdanningen" innen 4MAT, for de som ønsker å bidra til å utvikle optimale miljøer for læring, kommunikasjon og ledelse.

Last ned mer info her...

Gjennomføres som åpen og bedriftsintern workshop. Kontakt oss for mer info.

4MAT Master sertifisering - 6 dager

For deg som vil sertifiseres til 4MAT-konsulent og rådgiver på læring, kommunikasjon og ledelse.

Last ned mer info her...

Gjennomføres som åpen og bedriftsintern workshop. Kontakt oss for mer info.

Ledelse i Lærende Organisasjoner - 3 dager

Praktiske lederskapsstrategier for å øke personlige og organisasjonens prestasjoner.

Last ned mer info her...

Gjennomføres som åpen og bedriftsintern workshop. Kontakt oss for mer info.

Kommunikasjon - 1 dag

Om effektive budskap som når frem til alle tilhørere og mottakere.

Gjennomføres som åpen og bedriftsintern workshop. Kontakt oss for mer info.

Teamutvikling og -ledelse - 1 dag

Om hvordan etablere og utvikle team slik at de blir gode og effektive i sin problemløsing.

Gjennomføres som åpen og bedriftsintern workshop. Kontakt oss for mer info.

Treffende kundeservice - 1 dag

Om å skape gode relasjoner som vedvarer og skaper mersalg og utvikling.

Gjennomføres som åpen og bedriftsintern workshop. Kontakt oss for mer info.

Konfliktløsning - 1 dag

Om å finne og utvikle de gode løsningene som gir grunnlag for langvarige forhold.

Gjennomføres som åpen og bedriftsintern workshop. Kontakt oss for mer info.

Engasjement på jobben - 1 dag

Om hvordan skape engasjement for bedre resultater.

Gjennomføres som åpen og bedriftsintern workshop. Kontakt oss for mer info.