__________________________________________________

 

Anerkjent teori

 

 

 

4MAT - bygget på en rekke anerkjente teorier

 

4MAT metoden bygger på grunnleggende og velkjente teorier innen læring, psykologi og hjerneforskning i kombinasjon med 30 års konkret erfaring med metoden anvendt i praksis.

 

I 4MAT Research Guiden's kapittel 1: "Historisk og teoretisk perspektiv" blir disse teoriene overordnet oppsummert og beskrevet i forhold til hvordan de har hatt innflytelse på Bernice McCarthys 4MAT modell.

 

 

 

 

 

 

 

Grunnlaget for 4MAT

 

Grunnpremissen for 4MAT, at mennesker lærer og utvikler seg via en kontinuerlig, personlig meningskapende prosess, deles av de store teoretikere som Bernice McCarthy har latt seg inspirere av, f.eks.:

 

John Dewey & David Kolb - læring
Læringsmessig er John Dewey og David Kolb de største inspiratorene. John Deweys grunnteori er at læring kommer via personlig opplevelse - og ifølge Kolb er læring en sirkulær prosess og ikke et resultat. Læringsprosessen er forskjellig fra person til person og er basert på våre konkrete erfaringer.

 

Carl Jung - typologi
Typologisk er Carl Jungs teori om grunnleggende menneskelige forskjeller den største inspirasjonskilden. Denne teorien ligger også til grunn for blandt annet de verdenskjente JTI, MBTI og DiSC profilanalysene.

 

Joseph Bogen - hjernen
Teori om hjernen er inspirert avJoseph Bogens arbeid med menneskets to hjernehalvdeler og deres forskjellige måter å prosessere på. Anskuelsen av hjernen som to systemer har en vesentlig betydning for arbeidet med 4MAT som en læringsprosess.